Polityka Prywatności serwisu internetowego Dakea BOSS.app oraz aplikacji mobilnej Dakea BOSS.app

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W naszej działalności przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jeśli korzystasz z naszego serwisu internetowego Dakea BOSS.app (dalej „ Serwis”) lub naszej aplikacji mobilnej Dakea BOSS.app (dalej „Aplikacja”), lub w inny sposób komunikujesz się z nami w związku z tym Serwisem lub Aplikacją, oznacza to, że najprawdopodobniej przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W poniższej polityce znajdziesz wszystkie ważne informacje na ten temat, m.in. kim jesteśmy, w jakich sytuacjach, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jakie prawa Ci przysługują.

Dla Twojej wygody i przejrzystości na początku zamieściliśmy spis treści, aby ułatwić Ci poruszanie się po dokumencie i łatwe odnalezienie informacji, których szukasz.

Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niejasne lub wymagało omówienia, zawsze możesz się z nami skontaktować – dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

  1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z Serwisem i Aplikacją jest spółka Altaterra Kft., adres: Malom köz. 1. HU-9431 Fertőd, Węgry. Ilekro

w tej polityce prywatności piszemy „administrator”, „my”, „nas”, „nasze” itp., chodzi o spółkę Altaterra Kft. Altaterra Kft. posługuje się w obrocie handlowym również angielską wersją swojej nazwy, która brzmi „Altaterra LTD” – chodzi jednak o ten sam podmiot.

  1. Dane kontaktowe

Możesz się skontaktować z nami w następujący sposób:

 1. za pomocą poczty elektronicznej: dakeabossapp@dakea.pl

 2. listownie pod adresem:

Altaterra Polska sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa

Altaterra Polska sp. z o.o. jest spółką z grupy kapitałowej, do której należy Altaterra Kft., i pełni w tym przypadku funkcję podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Altaterra Kft. na potrzeby zapewnienia punktu kontaktowego dla Użytkowników w Polsce.

 1. Do czego służą Serwis i Aplikacja oraz dla kogo są przeznaczone

Administrator należy do grupy Altaterra, zajmującej się produkcją i dystrybucją okien dachowych marki DAKEA. Serwis oraz Aplikacja są adresowane do następujących użytkowników (dalej „ Użytkownicy” lub „Użytkownik”):

 1. osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, profesjonalnie zajmujących się montażem okien dachowych (w szczególności zgodnie z kodem PKD 2007 1: 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej) (dalej „ Dekarz” lub odpowiednio „Dekarze ”);

 2. osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na sprzedaży okien dachowych (dalej „Dystrybutor” lub odpowiednio „ Dystrybutorzy”).

Aby korzystać z Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik musi dokonać rejestracji, określając, w jakiej roli występuje (Dystrybutor czy Dekarz). Rejestracja powoduje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej odpowiednio „Usługi” i „Umowa”) zgodnie z Regulaminem.

Przy pomocy Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik otrzymuje dostęp do szeregu Usług i funkcjonalności, stosownie do roli, w której występuje, odpisanych w Regulaminie oraz w samym Serwisie i Aplikacji. Do podstawowych funkcjonalności należą:

 1. dostęp do materiałów marketingowych oraz informacji o produktach marki Dakea;

 2. dostęp katalogu oraz sugerowanych cen produktów marki Dakea;

 3. możliwość uczestnictwa w programie partnerskim (odrębnym dla Dekarzy dakea.pl/bossapp/program-partnerski-dla-dekarza i dla Dystrybutorów dakea.pl/bossapp/program-partnerski-dla-dystrybutora);

 1. możliwość korzystania z narzędzia (kalkulatora) do sporządzania wycen produktów oraz komunikacji między Dystrybutorem oraz Dekarzem w zakresie przygotowania oferty.

Dokładny zakres funkcjonalności wynika z funkcji, w jakiej Użytkownik występuje (Dystrybutor albo Dekarz).

Serwis i Aplikacja stanowią elementy tej samej Usługi, a zatem nie ma podziału na dane przetwarzane wyłącznie w Serwisie i dane przetwarzane wyłącznie w Aplikacji. Aplikacja, z której korzysta Użytkownik, może mieć dostęp do danych Użytkownika przetwarzanych w na koncie tego Użytkownika w Serwisie i na odwrót.

 1. Rola, w której występujesz – UżytkowniK ALBO WspółpracowniK Użytkownika

Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub Aplikacji może występować w różnych rolach, w zależności od tego, w jakiej relacji pozostaje względem Dekarza lub Dystrybutora.

Jeśli jesteś osobą fizyczną będącą Użytkownikiem (Dekarzem lub Dystrybutorem) – będziemy przede wszystkim przetwarzać Twoje dane osobowe, jako dane strony Umowy o świadczenie Usług objętych Serwisem i Aplikacją.

Ponadto możliwa jest sytuacja, że nie jesteś osobiście Użytkownikiem (Dekarzem ani Dystrybutorem), ale dokonujesz rejestracji lub korzystasz z Serwisu lub Aplikacji w imieniu lub na rzecz Użytkownika – będzie to miało miejsce jeśli jesteś np. pracownikiem lub współpracownikiem cywilnoprawnym Użytkownika, jego pełnomocnikiem lub prokurentem. W przypadku Użytkownika nie będącego osobą fizyczną (a więc np. Użytkownika będącego spółką handlową) możliwa jest ponadto sytuacja, że występujesz jako członek organu lub wspólnik uprawniony do reprezentacji lub prowadzenia spraw Użytkownika. We wszystkich opisanych powyżej przypadkach możliwa jest sytuacja, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem Usług w Serwisie lub Aplikacji na rzecz Użytkownika. Wszystkie opisane powyżej kategorie osób fizycznych, działających w imieniu lub na rzecz Użytkownika, ale nie będących osobiście Użytkownikiem, będziemy nazywać dalej „ Współpracownikami”.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

To, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług lub kontaktujesz się z nami oraz w jakiej roli występujesz. Poniżej opisaliśmy poszczególne sytuacje.

  1. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji

Przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia funkcjonalności naszego Serwisu i Aplikacji. Te funkcjonalności to przede wszystkim możliwość przeglądania treści zawartych w Serwisie, możliwość korzystania z formularzy kontaktowych, prowadzenie analityki działania Serwisu i Aplikacji.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na umożliwieniu Ci korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

  1. Rejestracja i świadczenie usług

   1. Informacje ogólne

Do korzystania z Usług w Serwisie oraz Aplikacji wymagana jest rejestracja Użytkownika – której Użytkownik może dokonać osobiście lub za pośrednictwem swojego Współpracownika.

Podczas rejestracji prosimy o podanie danych osobowych. W przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną będą to jego dane osobowe. Jeśli natomiast rejestracji dokonuje Współpracownik Użytkownika w imieniu Użytkownika, możemy prosić o podanie danych osobowych zarówno tego Współpracownika, jak i danych samego Użytkownika.

Przetwarzamy dane Użytkowników lub, odpowiednio, Współpracowników Użytkowników, w związku z świadczeniem Usług za pomocą Serwisu oraz Aplikacji.

   1. Rejestracja i konto Użytkownika

Do każdego Użytkownika przypisana jest baza danych, w której zapisywane są informacje identyfikujące dotyczące samego Użytkownika podane przy rejestracji, tj. imię, nazwisko (w przypadku osób fizycznych), numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, hasło.

Na koncie mogą również zostać zapisane dane Współpracownika Użytkownika, o ile zostały podane – są to imię, nazwisko, adres e-mail lub ewentualnie funkcja, jaką Współpracownik pełni w stosunku do Użytkownika (np. Członek Zarządu, Prokurent).

W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku Współpracowników Użytkowników, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zawarciu i wykonaniu Umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   1. Dane pobierane z publicznych baz

Ponadto przy rejestracji, na podstawie podanego numeru NIP Użytkownika, pobieramy z publicznie dostępnej bazy danych dodatkowe informacje dotyczące Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi będą to następujące dane z oficjalnej bazy GUS: firma, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, a także adres prowadzenia działalności. W przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, będą to następujące dane z oficjalnej bazy GUS: firma Użytkownika oraz adres siedziby.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

   1. Programy Partnerskie

Posiadanie Konta w serwisie pozwala zarówno Dekarzowi, jak i Dystrybutorowi, uczestnictwo w programach partnerskich adresowanych do nich (dalej „Program Partnerski” lub odpowiednio „ Programy Partnerskie”). Zasady Programów Partnerskich uregulowane zostały w następujących dokumentach:

a) regulamin Programu Partnerskiego przeznaczonego dla Dekarzy dakea.pl/bossapp/program-partnerski-dla-dekarza ;

b) regulamin Programu Partnerskiego przeznaczonego dla Dystrybutorów dakea.pl/bossapp/program-partnerski-dla-dystrybutora.

Programy Partnerskie pozwalają Użytkownikom m.in. zbierać punkty oraz otrzymywać określone korzyści. W związku z Programami Partnerskimi Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia tych programów, w tym do przyznania i rozliczenia nagród zgodnie z zasadami regulaminów Programów i na podstawie obowiązujących przepisów, jak również w celu rozpatrywania reklamacji w Programach.

Na potrzeby Programów Partnerskich Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także, jeśli w imieniu Użytkownika działa w programie Współpracownik Użytkownika, dane takiego Współpracownika. W przypadku Użytkownika dane te obejmują firmę, adres, NIP, imię, nazwisko, adres e-mail. W przypadku Współpracownika dane te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail. Przetwarzane są także dane dotyczące aktywności i czynności będących podstawą przyznawania korzyści w Programach Partnerskich – a więc np. dane o zeskanowanych kodach QR, dane o liczbie przyznanych punktów.

   1. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z Twoim uczestnictwem w Programie Partnerskim jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Moduł Wycen – informacje ogólne

Jedną z funkcjonalności Serwisu i Aplikacji jest moduł wycen (dalej „ Moduł Wycen”) pozwalający na sporządzanie wycen prac instalacyjnych, zawierających w szczególności produkty marki Dakea, jak również komunikację między Dekarzem a Dystrybutorem w celu otrzymania ofert zakupu produktów marki Dakea. Moduł Wycen umożliwia korzystanie z kalkulatora ofertowego, składanie zapytań ofertowych i ofert między Dekarzami a Dystrybutorami, a także generowanie projektów wycen, które następnie mogą posłużyć jako materiał pomocniczy do przygotowania przez Dekarza ostatecznej wyceny dla jego klienta końcowego (inwestora).

W związku z funkcjonowaniem Modułu Wycen przetwarzane są dane podawane przez Użytkownika w narzędziach Modułu Wycen, w szczególności dane wpisywane w kalkulatorze, dane zawarte w zapytaniach ofertowych lub ofertach, dane zawarte w odpowiedziach na zapytania ofertowe lub oferty, czy też dane zawarte w zapisanych wycenach i ofertach.

Co do zasady dane takie nie powinny zawierać danych osobowych. Jednakże w przypadku gdyby je zawierały - w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, podstawą prawną przetwarzania takich danych jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku Współpracowników Użytkowników, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zawarciu i wykonaniu Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   1. Widoczność danych Użytkownika dla innych osób

W ramach Serwisu i Aplikacji niektóre dane identyfikujące Użytkownika są widoczne dla innych zarejestrowanych Użytkowników, lub też są widoczne publicznie dla użytkowników Internetu niezarejestrowanych w Serwisie ani Aplikacji. Powyższa widoczność wynika z funkcjonalności Serwisu i Aplikacji. Szczegóły zostały opisane w pkt. 10.2 poniżej pt. „Inni Użytkownicy oraz dane widoczne publicznie”.

W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku Współpracowników Użytkowników, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zawarciu i wykonaniu Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   1. Strona www Dekarza

Jedną z funkcjonalności Serwisu i Aplikacji jest możliwość stworzenia i utrzymywania przez Użytkownika będącego Dekarzem strony internetowej w subdomenie należącej do Administratora, przy pomocy szablonów i narzędzi dostępnych w Serwisie. W przyszłości przewidywane jest również wprowadzenie płatnej opcji polegającej na stworzeniu i utrzymywaniu strony internetowej we własnej domenie Użytkownika będącego Dekarzem. Strona www Dekarza ma być dostępna publicznie w Internecie dla nieograniczonego kręgu internautów.

Na swojej stronie www Dekarz może zamieszczać wybrane przez siebie informacje, np. dane kontaktowe – imię, nazwisko, firmę, adres e-mail, nr telefonu, adres prowadzenia działalności etc. Dane podane przez Dekarza na stronie www mogą zawierać dane osobowe Dekarza lub innych osób, np. jego Współpracowników (jako osób kontaktowych). W związku z świadczeniem Usługi umożliwienia tworzenia Stron www Dekarzy, przetwarzamy takie dane na potrzeby świadczenia Usługi w zakresie utrzymania Stron www Dekarzy.

W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku Współpracowników Użytkowników, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zawarciu i wykonaniu Umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jednocześnie zaznaczamy, że Dekarz prowadzący Stronę www może być administratorem danych osobowych osób, które nawiążą z nim kontakt korzystając z danych kontaktowych zawartych na stronie – np. danych osób, które napiszą do Dekarza e-maila z prośbą o ofertę na adres kontaktowy podany na takiej stronie. Zasady takiego przetwarzania określa każdy Dekarz, jako niezależny przedsiębiorca, w swojej polityce prywatności lub innym dokumencie. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy takiego przetwarzania.

   1. Zdjęcia realizacji

Przy pomocy Aplikacji Użytkownik będący Dekarzem może zrobić zdjęcia realizacji, które wykonał z wykorzystaniem produktów marki Dakea. Zdjęcia zapisane są na koncie Użytkownika. Użytkownik może następnie przy pomocy Aplikacji lub Serwisu zamieścić takie zdjęcia na swojej Stronie www prowadzonej przy pomocy Serwisu, w celu prezentacji swoich usług nieograniczonemu kręgowi odbiorców.

Zdjęcia co do zasady nie powinny zawierać danych osobowych. W sytuacji, gdyby zdjęcia zawierały jednak takie dane, lub gdyby takie dane były zapisane jako metadane w pliku zdjęcia, Administrator będzie przetwarzał takie dane.

W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku Współpracowników Użytkowników, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zawarciu i wykonaniu Umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Kontakty handlowe - użytkownicy, kontrahenci i ich współpracownicy

Niezależnie od rejestracji Użytkowników w Serwisie i Aplikacji, w ramach działalności w związku z Serwisem i Aplikacją możemy mieć styczność z aktualnymi lub potencjalnymi Użytkownikami, kontrahentami, dostawcami, a także osobami fizycznymi, które są ich Współpracownikami (np. członami organów, pełnomocnikami, pracownikami, współpracownikami etc.). Komunikacja z takimi osobami może odbywać się różnymi kanałami – np. w formie e-maili czy telefonicznie, i w takich przypadkach dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych osób fizycznych, które w takiej komunikacji występują.

A więc możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jesteś jedną z osób, o której mowa powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na bieżących kontaktach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w związku z Serwisem i Aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Marketing

Przetwarzamy Twoje dane do celów naszego własnego marketingu, tj. do promowania produktów i usług marki Dakea. Cele marketingowe mogą obejmować przedstawianie Ci ofert i promocji, proponowanie dodatkowych funkcjonalności etc. W panelu preferencji możesz określić kategorie treści, jakie będą Ci wyświetlane w Serwisie i Aplikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych do celów takiego marketingu jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto jeśli się na to zgodzisz, będziemy mogli też kierować do Ciebie informacje handlowe dotyczące naszej oferty w wybrany przez Ciebie sposób – np. e-mailem, telefonicznie lub przez powiadomienia „push” w Aplikacji. W takim przypadku będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu wysyłania Ci informacji handlowych w wybrany przez Ciebie sposób. Jeśli udzielisz nam takiej zgody, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych do celu takiego marketingu będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Ponadto, jeśli jesteś Dekarzem (lub jego Współpracownikiem) i wyrazisz na to zgodę, również Dystrybutorzy będą mogli kierować do Ciebie informacje handlowe drogą e-mailową lub telefoniczną – na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Ciebie przy rejestracji. W tym celu Dystrybutorzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe – jednakże zasady takiego przetwarzania określa indywidualnie każdy Dystrybutor, jako niezależny przedsiębiorca, w swojej polityce prywatności lub innym dokumencie. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy takiego przetwarzania.

  1. Formularze kontaktowe

W Serwisie i Aplikacji udostępniamy formularze kontaktowe, aby ułatwić Ci kontakt z nami. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Możesz również podać nam inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu identyfikacji Ciebie oraz obsługi Twojego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci komunikacji z naszymi Użytkownikami, potencjalnymi Użytkownikami, lub ich Współpracownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Inne własne cele Administratora

Przetwarzamy Twoje dane również do realizacji innych celów stanowiących nasze prawnie uzasadnione interesy, tj.:

 1. do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku ze świadczeniem naszych Usług w ramach Serwisu i Aplikacji oraz w związku z Programami Partnerskimi;

 2. do prowadzenia analityki i statystyk korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkowników w celu doskonalenia ich działania – co polega np. na analizie sposobu poruszania się Użytkowników po Serwisie i Aplikacji, aby zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu i Aplikacji i sprawić, że Serwis i Aplikacja będą w przyszłości bardziej intuicyjne i wygodniejsze w korzystaniu;

 3. do kontaktu z Tobą – aby reagować na Twoje zgłoszenia i prośby o kontakt, reklamacje, skargi, móc kontaktować się z Tobą w sprawach związanych ze świadczeniem naszych Usług, informować Cię o zmianach w Regulaminie i Polityce Prywatności, a także zmianach w regulaminach Programów Partnerskich;

 4. do weryfikowania kont, badania podejrzanej aktywności, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz innym naruszeniom prawa lub Regulaminu Serwisu i Aplikacji;

 5. w celu monitorowania, testowania i ulepszania naszych usług oraz rozwiązywania dotyczących ich problemów;

 6. do optymalizacji funkcjonowania Serwisu i Aplikacji na Twoim urządzeniu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Oprócz tego przetwarzamy dane naszych Użytkowników i ich Współpracowników w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym do zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa), jak również w celu archiwizowania dokumentacji (tj. umów i dokumentów rozliczeniowych) odpowiedzi na wezwania organów administracyjnych. Współpracujemy z organami ścigania i innymi instytucjami upoważnionymi do żądania dostępu do danych Użytkowników w oparciu o stosowne przepisy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu profilowania ani innych form zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 1. OGRANICZENIA

  1. Zakaz podawania danych klientów końcowych

Nie jest dozwolone podawanie przez Użytkownika w Serwisie ani w Aplikacji (szczególnie w Module Wycen lub na Stronach www Dekarzy) danych osobowych jego klientów końcowych, ani danych osobowych jakichkolwiek innych osób trzecich. Projekty wycen generowane są pod anonimowym numerem porządkowym. Komunikacja między Dekarzem a jego klientem końcowym leży w całości po stronie Dekarza.

W przypadku wykrycia podania takich danych osobowych, Administrator może usunąć te dane, ofertę lub wycenę, w której zostały zamieszczone, jak również usunąć konto Użytkownika, który narusza zakaz.

  1. Brak dostępu Administratora do danych handlowych

Przy pomocy środków organizacyjno-technicznych oraz prawnych zapewniono, że Administrator w Module Wycen nie ma dostępu do danych handlowych (nie będących danymi osobowymi) o wycenach i ofertach generowanych między Dystrybutorem a Dekarzem, a także do danych zawartych w projektach wycen generowanych przez Dekarzy na potrzeby przedstawienia wycen ich klientom końcowym.

Dane te są dostępne dla podmiotu, który w imieniu i na rzecz Administratora zarządza Serwisem i Aplikacją, jednakże Administrator nie jest uprawniony do ich uzyskania ani zapoznania się z nimi.

 1. Od kogo zbieramy Twoje dane osobowe

  1. Dane pobierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od Użytkownika

Zbieramy Twoje dane osobowe głównie od Ciebie. Podajesz je nam np. przy rejestracji w Serwisie i Aplikacji. Jeśli jesteś Współpracownikiem naszego Użytkownika, który korzysta z Serwisu lub Aplikacji w imieniu Użytkownika, możliwe też, że otrzymaliśmy Twoje dane od Użytkownika albo od jego innych Współpracowników w związku z Umową.

Możesz nam również przekazywać swoje dane osobowe komunikując się z nami – np. zadając pytania dotyczące Usług, Serwisu lub Aplikacji, składając reklamacje – w Serwisie lub Aplikacji lub za pomocą poczty elektronicznej, w platformach społecznościowych, telefonicznie lub korespondencyjnie.

Oprócz tego przetwarzamy Twoje dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z Serwisu i Aplikacji.

  1. Pobieranie danych z publicznych baz danych

Ponadto, na podstawie numeru NIP Użytkownika, pobieramy publicznie dostępne dane identyfikujące Użytkownika z bazy GUS (firma, adres).

 1. Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną

W przypadku, gdy zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mailem lub za pomocą powiadomień „push” w Aplikacji), wysyłka takich wiadomości będzie stanowić przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i może też stanowić marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących – zależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierasz tego typu komunikację.

W przypadku, gdy zgodzisz się na kontakt telefoniczny do celów marketingu, informacje handlowe będą przekazywane telefonicznie na numer telefonu podany przez Ciebie do tego celu. Taki kontakt będzie stanowił marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i może być prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących.

Zgody te możesz w każdej chwili wycofać lub ograniczyć to, w jaki sposób otrzymujesz takie informacje – szczegóły znajdziesz poniżej w punkcie „Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania”.

 1. Jakie dane przetwarzamy?

  1. Informacje ogólne

To, jakie dane przetwarzamy, jest zależne od sytuacji, w tym od tego, w jaki sposób korzystasz z Serwisu lub Aplikacji, jak również od tego, jakie dane nam podasz oraz w jakiej roli występujesz. Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych (z których część zawsze będzie stanowi

dane osobowe, a część jedynie może stanowić takie dane, zależnie od okoliczności):

 1. imię i nazwisko Użytkownika lub Współpracownika Użytkownika;

 2. firmę, NIP, adres prowadzenia działalności lub siedziby Użytkownika;

 3. w przypadku Użytkownika – informacja o tym, czy występuje w roli Dekarza, czy Dystrybutora;

 4. funkcja pełniona przez Współpracownika względem Użytkownika (np. pełnomocnik, członek Zarządu);

 5. adres e-mail Użytkownika lub jego Współpracownika;

 6. numer telefonu Użytkownika lub jego Współpracownika – który podawany jest np. przy rejestracji lub do marketingu na podstawie osobnej zgody;

 7. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu lub Aplikacji zebrane przy pomocy plików cookie;

 8. adres IP, z którego komunikujesz się z naszym Serwisem;

 9. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając Serwis lub korzystając z Aplikacji, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu – na potrzeby optymalizacji działania);

 10. informacje, które zawrzesz w Twoich wypowiedziach i komunikacji kierowanych do nas – np. w korespondencji e-mail, w formularzach kontaktowych lub w rozmowie telefonicznej, jak również np. w reklamacjach;

 11. informacje dotyczące uczestnictwa w programie partnerskim, w tym liczba punktów, dostępne i wykorzystane korzyści w programie, historia operacji skanowania kodów w celu uzyskania punktów;

 12. dane zamieszczane przez Użytkowników i Współpracowników w Module Wycen, w tym dane wpisywane w kalkulatorze wycen, dane zawarte w zapytaniach ofertowych i ofertach oraz odpowiedziach na nie, dane zawarte w projektach wycen dla klientów końcowych, historia wycen, ofert, zapytań ofertowych i odpowiedzi na nie;

 13. dane zamieszczone przez Użytkownika będącego Dekarzem na swojej Stronie www stworzonej w ramach Serwisu (imię, nazwisko, firmę, adres e-mail, nr telefonu, adres prowadzenia działalności etc.) lub dane Współpracownika Dekarza (np. dane kontaktowe), jeśli zostaną zamieszczone na takiej stronie, jak również zdjęcia realizacji (wraz z ewentualnymi metadanymi) zamieszczone na Stronie www za pomocą Aplikacji;

 14. treść i zakres zgód udzielonych przez Ciebie w Serwisie i Aplikacji.

  1. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej obecności w Serwisie, jak też w sytuacji, gdy korzystasz z naszej Aplikacji, niektóre Twoje dane będą zbierane automatycznie.

   1. Dane pozyskane automatycznie w Serwisie

Przetwarzamy tzw. dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu), w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące, Twój adres IP, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz, typ przeglądarki, język przeglądarki, informacje o skorzystaniu z naszych usług, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z Serwisu, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

   1. Dane pozyskane automatycznie przy pomocy Aplikacji

Jeśli będziesz korzysta

z naszej Aplikacji mobilnej, będziemy zbierać i gromadzić takie dane jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie używanym do uzyskania dostępu do danej Aplikacji Mobilnej, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego.

Nasza Aplikacja mobilna może prosić, w zależności od potrzeb, o dostęp do różnych urządzeń peryferyjnych (np. do aparatu fotograficznego w celu zrobienia zdjęcia realizacji), na co możesz nie wyrazić zgody. Brak zgody uniemożliwi skorzystanie z funkcji Aplikacji, które dla poprawnego działania wymagają takiego dostępu.

   1. Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

Powyższe dane (tj. dane zebrane w zakresie Serwisu i Aplikacji) będziemy wykorzystywali w celu wykonania transmisji komunikatów w Serwisie oraz w Aplikacji, jak też w celu dostarczania Usługi żądanej przez Ciebie. Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach Serwisu oraz w Aplikacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Niezależnie od powyższego, możemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do dostosowywania treści w obrębie naszego Serwisu i Aplikacji (więcej na ten temat znajdziesz w punkcie dotyczącym Plików Cookies poniżej). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania. I tak:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody - do czasu cofnięcia tej zgody;

 2. w przypadku przetwarzania na potrzeby wykonania Umowy zawartej z Użytkownikiem (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu oraz Regulaminów Programów Partnerskich) – przez czas obowiązywania lub wykonywania tej Umowy;

 3. w przypadku przetwarzania na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami cywilnymi – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnych;

 4. w przypadku przetwarzania w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych –do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

 5. w przypadku przetwarzania na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu ustania istnienia tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa powinien zostać uwzględniony.

Jednakże okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed nimi lub na potrzeby spełnienia obowiązków w zakresie rozliczalności przetwarzania danych, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. Komu UDOSTĘPNIAMY Twoje dane?

  1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu

Udostępniamy dane osobowe firmom, z których usług korzystamy, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec Ciebie lub aby prowadzić naszą działalność, zgodnie z celami przetwarzania. W związku z tym Twoje dane osobowe, które są wymagane na potrzeby realizacji danego celu, mogą być przekazywane następującym odbiorcom, będącym podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu:

 1. podmiotom, które dostarczają nam rozwiązania organizacyjne i technologiczne oraz usługi wymagane na potrzeby zapewnienia funkcjonalności naszego Serwisu i Aplikacji (np. bieżące administrowanie Serwisem i Aplikacją) – w szczególności spółce 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie;

 2. spółce Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącej obsługę Programów Partnerskich;

 3. dostawcom usług analitycznych i statystycznych, którzy pomagają nam zrozumieć sposób korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkowników;

 4. firmom prowadzącym marketing bezpośredni w naszym imieniu (np. wysyłkę e-maili);

 5. firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, audytowe, konsultingowe lub doradztwa prawnego lub podatkowego;

 6. dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji - dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, infrastruktury informatycznej, usług związanych z utrzymaniem baz danych i innych usług IT;

 7. podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy nasza spółka (Altaterra Kft.), w tym spółce Altaterra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w szczególności na potrzeby czynności administrowania Serwisem, Aplikacją i Programem Partnerskim oraz zapewnienia punktu kontaktowego dla Użytkowników.

Udostępniamy również Twoje dane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom (np. Area Sales Managerom). Podobnie, wymienione powyżej podmioty, przetwarzające dane w naszym imieniu, mogą udostępniać Twoje dane swoim upoważnionym pracownikom i współpracownikom.

  1. Inni Użytkownicy oraz dane widoczne publicznie

W ramach Serwisu i Aplikacji niektóre dane identyfikujące Użytkownika są widoczne dla innych zarejestrowanych Użytkowników lub też mogą być widoczne publicznie dla użytkowników Internetu niezarejestrowanych w Serwisie. Widoczność ta należy do funkcjonalności Serwisu i Aplikacji. Dotyczy to następujących sytuacji:

 1. dane identyfikujące każdego Dystrybutora (nazwa firmy, numer NIP, województwo, miasto, ID dystrybutora) adres działalności/siedziby) są dostępne na liście pod formularzem rejestracyjnym – a więc są powszechnie dostępne dla każdej osoby korzystającej z Internetu, który wejdzie na stronę rejestracyjną Serwisu, również jeżeli osoba ta nie jest zarejestrowana w Serwisie ani Aplikacji; dostępność ta wynika z faktu, że każdy Dekarz, dokonując rejestracji, wskazuje, do którego Dystrybutora jego konto ma być przyporządkowane w systemie;

 2. dane identyfikujące każdego Dystrybutora (firma, NIP, adres działalności/siedziby,) są dostępne również dla każdego zarejestrowanego Dekarza – aby umożliwić Dekarzom kontakt z Dystrybutorami;

 3. dane identyfikujące Dekarza (firma, NIP, adres działalności/siedziby, e-mail kontaktowy, telefon kontaktowy) są dostępne dla tego Dystrybutora, do którego dany Dekarz jest przyporządkowany w systemie – aby umożliwić Dystrybutorom kontakt z Dekarzami. Przyporządkowanie następuje przy rejestracji konta Dekarza, który wskazuje podczas rejestracji, do którego Dystrybutora ma być przyporządkowany, przy czym możliwe jest również przypisanie Dystrybutora do Dekarza przez Administratora (działającego przez swojego Area Sales Managera).

Ponadto Serwis i Aplikacja umożliwiają Dekarzom kontakt z Dystrybutorami, a Dystrybutorom kontakt z Dekarzami w ramach z Modułu Wycen. W ten sposób dane osobowe identyfikujące danego Użytkownika (lub, w razie działania przez Współpracownika – dane osobowe tego Współpracownika) mogą zostać udostępnione, z inicjatywy tego Użytkownika (lub Współpracownika), wybranemu innemu Użytkownikowi (odpowiednio Dystrybutorowi lub Dekarzowi). Dane te obejmują dane identyfikujące Użytkownika – imię, nazwisko, firmę, NIP, adres prowadzenia działalności lub siedziby, adres e-mail, jak również treść komunikatów kierowanych do takiego innego Użytkownika. Ponadto, jeśli Użytkownik działa w zakresie Modułu Wycen za pośrednictwem swojego Współpracownika – w ramach komunikacji mogą zostać ujawnione innemu Użytkownikowi (z którym prowadzona jest komunikacja) dane osobowe takiego Współpracownika – imię i nazwisko Współpracownika oraz firma Użytkownika, do którego przyporządkowany jest dany Współpracownik.

Administrator przetwarza i udostępnia powyższe dane w sposób opisany powyżej wyłącznie na potrzeby świadczenia Usług w ramach Serwisu i Aplikacji – tj. na potrzeby procesu rejestracji, obejmującego przyporządkowanie Dekarzy do Dystrybutorów, a także na potrzeby umożliwienia komunikacji między Dystrybutorami marki Dakea a Dekarzami, w tym w ramach w ramach Modułu Wycen.

Natomiast zarówno Dystrybutor jak i Dekarz, w zakresie, w jakim uzyskują dostęp do danych osobowych innych Użytkowników (lub ich Współpracowników) w ramach tej komunikacji (odpowiednio – Dystrybutorzy uzyskujący dostęp do danych Dekarzy, oraz Dekarze uzyskujący dostęp do danych Dystrybutorów) mogą względem siebie wzajemnie pełnić funkcję administratorów danych osobowych drugiej strony, uzyskanych w ramach takiej komunikacji. Zasady takiego przetwarzania określa każdy taki Użytkownik w swojej polityce prywatności lub innym dokumencie. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy takiego przetwarzania.

  1. Organy publiczne

Możemy być również zobowiązani do przekazania danych osobowych podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania, sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innymi instytucjom publicznym.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różni

się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym partnerom przetwarzającym dane osobowe na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Komisja Europejska stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i zezwoliła na przekazywanie danych osobowych podmiotom, które przystąpią do programu tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności znajdziesz na stronach http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_pl.htm oraz https://www.privacyshield.gov. Twoje dane są przekazywane do USA wyłącznie podmiotom, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności i zobowiązały się przestrzegać jego zasad.

 1. C ofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania

  1. Cofnięcie zgody

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zaznaczamy jednak, że w przypadku Programu Partnerskiego Twoja zgoda na przetwarzanie na potrzeby tego programu jest niezbędna do uczestnictwa w tym programie. Cofnięcie zgody sprawi, że Twoje uczestnictwo w Programie Partnerskim będzie niemożliwe.

  1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Możesz również w każdej chwili:

 1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także

 2. wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, innego niż marketing bezpośredni.

Zaznaczamy, że jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu (np. do marketingu), będziemy mogli w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów – np. do wykonania umowy etc.

  1. W jaki sposób cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw

Możesz cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wysyłając e-maila zawierającego cofnięcie zgody lub sprzeciw na adres dakeabossapp@dakea.pl.

 1. DALSZE prawa, które Ci przysługują

Przepisy przewidują szereg praw, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

  1. Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych

Możesz żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to możesz żądać dostępu do tych danych. Szczegóły prawa dostępu określa art. 15 RODO.

  1. Prawo uzyskania kopii danych

Na tej podstawie możemy przekazać Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy.

  1. Prawo do sprostowania danych

Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo żądać sprostowania tych danych, a także ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne.

  1. Prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo żądania, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte, jeśli zachodzą przesłanki określone w przepisach, np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo wycofasz zgodę na przetwarzanie, a nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania. Szczegóły prawa do bycia zapomnianym są uregulowane w art. 17 RODO.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w art. 18 RODO.

  1. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora

W przypadkach i na warunkach określonych w art. 19 RODO masz prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/eś nam, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

  1. W jaki sposób skorzystać z dodatkowych praw

Możesz skorzystać z praw opisanych powyżej wysyłając e-maila na adres dakeabossapp@dakea.pl.

Korzystanie z tych praw jest nieodpłatne. W przypadku jednak, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter (np. nieuzasadnione, powtarzające się prośby o udzielenie informacji), to będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji, prowadzenie komunikacji lub podjęcie żądanych działań, uwzględniając administracyjne koszty, jak również odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli w Twojej ocenie naruszyliśmy Twoje prawa w związku z przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W skardze należy zamieścić opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Serwisie i Aplikacji oraz uczestnictwa w Programie Partnerskim.

Podanie danych i wyrażenie zgód na potrzeby marketingu jest dobrowolne.

 1. Wiek

Serwis nie został zaprojektowany z myślą o osobach poniżej osiemnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących osób poniżej osiemnastego roku życia.

W przypadku, gdy uzyskamy informację, że Użytkownik nie ukończył osiemnastego roku życia, podejmiemy stosowne kroki, aby usunąć informacje takiego użytkownika z bazy oraz ograniczymy przyszły dostęp takiego użytkownika do usługi.

 1. Pliki cookies i inne podobne technologie

  1. Co to są pliki cookies?

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, powszechnie wykorzystywane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym służącym do przeglądania stron internetowych (np. komputerze, smartfonie, tablecie).

Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane przez nasz system informatyczny lub systemy innych podmiotów. Cookies zbierają informacje dotyczące korzystania ze Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w Serwisie i dokonywanych przez Ciebie w Serwisie czynności.

Stosujemy także inne technologie tego typu, np. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.

  1. Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Nasz serwis wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące od nas, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od podmiotów trzecich, będących naszymi zaufanymi partnerami.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu obsługi rejestracji i logowania, zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, usprawnienia prezentacji treści w Serwisie i personalizacji treści Serwisu, obsługi formularzy, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz jego funkcjonalności, wykrywania błędów i nadużyć, a także w celach statystycznych, analitycznych.

  1. Podstawa wykorzystania cookies

W pewnych wypadkach instalowanie plików cookies na urządzeniu końcowym nie wymaga zgody użytkownika końcowego – dotyczy to następujących plików cookies:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (user input cookies),

 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (authentication cookies),

 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (user centric security cookies),

 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (multimedia player session cookies),

 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (user interface customization cookies),

 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

W pozostałych przypadkach instalowanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika końcowego wymaga jego zgody. Zgoda ta może być wyrażona zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, tj. przez za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

  1. Jak możesz wyłączyć lub usunąć pliki cookies?

   1. Informacje ogólne

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies i local storage. Istnieje np. możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Zmiany konfiguracji można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zależnie od przeglądarki internetowej, ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować Cię o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu końcowym.

Możesz też usunąć pliki cookies po ich zapisaniu na Twoim urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące uniemożliwiania przechowywania plików cookies, jak również usuwania zapisanych plików cookies, można znaleźć na stronach internetowych wsparcia technicznego przeglądarek internetowych lub odpowiednich instrukcjach korzystania z przeglądarek.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i local storage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać plikami cookies.

Powyższe uwagi dotyczące przeglądarek internetowych mają zastosowanie również do innych programów wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych.

   1. Poszczególne przeglądarki

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer, Windows 10: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari : https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

  1. Wpływ cookies na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji

Konfiguracja przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający lub ograniczający przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym, jak również usunięcie zapisanych plików cookies, może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszego Serwisu lub Aplikacji lub ich nieprawidłowe działanie.

  1. Narzędzia podmiotów zewnętrznych

Google Analytics

Używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („ Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa analizy internetowej, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj podmiotem przetwarzającym dane) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu i Aplikacji, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , wraz z identyfikatorami plików cookies, są przekazywane i zapisywane na serwerach Google. Ponadto narzędzie Google Analytics może przetwarzać twój adres IP. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu i Aplikacji, tworzenia raportów o ich funkcjonalnościach i w celu świadczenia dodatkowych Usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

PIMCore

Serwis i Aplikacja oparte są na systemie PIMCore, który jest silnikiem Serwisu i Aplikacji, jak również systemem do zarządzania treścią (CMS) oraz danymi produktowymi/zasobami cyfrowymi (zdjęcia i media innego rodzaju). W ramach tego systemu stosowane są pliki cookies umożliwiające jego działanie.

Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu oceny tego, w jaki sposób korzystasz z Serwisu i Aplikacji. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google Inc. związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie. Te „cookies” pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej strony poprzez przypisanie do twojego urządzenia generowanego automatycznie unikatowego numeru identyfikacyjnego, który pozwala nam rozpoznać twoje urządzenie podczas następnej wizyty.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator, osobiście lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu, przetwarza dane Użytkowników zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w tym zgodnie z RODO.

Administrator, osobiście lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu, stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, a także zapewnia że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.

Dane osobowe osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z RODO oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

1 Zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z 2009 r. Nr 59, poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii,

w tym w celach funkcjonalnych, analitycznych i statystycznych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Dowiedz się więcej